روابط عمومی

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

و مسئول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان

علی نفیسی جناب آقای علی نفیسی

 

آدرس : سمنان - بلوار 17 شهریور - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان - کدپستی: 3518888675

تلفن ثابت : 12 الی 33361909 داخلی 212

تلفن همراه : 09193310383