روابط عمومی

مسئول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان

علی نفیسی جناب آقای علی نفیسی

 

آدرس : سمنان - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان - کدپستی: 3518888675

تلفن ثابت : 12 الی 33361909 داخلی 212 یا 202

تلفن همراه : 09193310383