اداره توسعه تعاونیهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در نظر دارد در راستای برنامه سال جاری خویش نسبت به تهیه مونوگرافی از شرکتهای تعاونی نمونه و منتخب استان سمنان، با همکاری محققان ارجمند اقدام نماید، لذا از پژوهشگران، تعاون گران، علاقمندان و دانشجویان عزیز دعوت به عمل می آورد تا در صورت تمایل، نسبت به ارسال رزومه و ابراز تمایل خویش طی فرآیند تشریح شده در ذیل مبادرت ورزند:
1- انتخاب یکی از تعاونیهای مورد نظر برای انجام مونوگرافی از فهرست مندرج در بند 4.
2- ارسال درخواست کتبی حاوی مشخصات فردی(نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسنامه، سال تولد، محل صدور شناسنامه، آدرس و شماره تماس و پست الکترونیک)، نام شرکت تعاونی مورد نظر به همراه رزومه مرتبط(در زمینه توانایی انجام مونوگرافی، سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه تعاونی ها، آخرین مدرک تحصیلی، مقطع تحصیلی فعلی(برای دانشجویان)، سوابق استخدامی و یا شغلی) و نیز تعهد نامه کتبی مبنی بر رعایت قوانین مرتبط با منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری، به اداره توسعه تعاونیهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان واقع در بلوار 17 شهریور سمنان تا تاریخ 15 اسفند سالجاری.
3- اداره توسعه تعاونی های اداره کل پس از بررسی تقاضاهای دریافتی، نسبت به انتخاب مجری مورد نظر خویش و فراخوان محقق برای عقد قرارداد با وی جهت انجام مونوگرافی در قالب تعیین شده برای بازه زمانی دو ماهه، مبادرت خواهد ورزید(بدیهی است ارسال تقاضا، هیچ گونه تعهدی برای این اداره ایجاد نخواهد کرد).
4- عناوین مونوگرافیهای مورد نظر و شرکتهای تعاونی منتخب به شرح ذیل می باشند:
4-1 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی جوان اندیشان پویای قومس (شهرستان سمنان)
4-2 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی گلریز شقایق سمنان(شهرستان سمنان)
4-3 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان سمنان(شهرستان سمنان)
4-4 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی خدمات مشاوره و سرمایه گذاری کارآمدان کومش(شهرستان سمنان).
4-5 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی هسته دانش بنیان فناوران قومس(شهرستان سمنان).
4-6 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی کارگشایان قومس (شهرستان سمنان)
4-7 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی شبکه گستر درنا (شهرستان شاهرود).
4-8 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی گچ شاهرود شرق(شهرستان شاهرود).
4-9 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی درودگران (شهرستان شاهرود)
4-10 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی تجهیزات پزشکی سنا (شهرستان شاهرود).
4-11 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی دامداران مارال شاهرود(شهرستان شاهرود).
4-12 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی کشت و صنعت دشت مجن (شهرستان شاهرود).
4-13 تهیه مونوگرافی از شرکت رابطین بهداشت (شهرستان دامغان).
4-14 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی هرمیس قومس (شهرستان دامغان).
4-15 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان (شهرستان دامغان).
4-16 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی کهران کویر (شهرستان دامغان).
4-17 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی بهار عسل امیریه (شهرستان دامغان).
4-18 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی اشراق دیباج (شهرستان دامغان).
4-19 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی ساقیان کوثر سمنان (شهرستان مهدیشهر).
4-20 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی اطلس تیرچه سنگسر (شهرستان مهدیشهر).
4-21 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی معدنی زرتول(شهرستان مهدیشهر).
4-22 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران (شهرستان مهدیشهر).
4-23 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی تولیدی ویاندر شهمیرزاد (شهرستان مهدیشهر).
4-24 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی افزا فولاد شهر(شهرستان مهدیشهر).
4-25 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی ایوان چکاوک (شهرستان گرمسار).
4-26 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی معدن کوهدشت کهن (شهرستان گرمسار).
4-27 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی مرغداری بی نظیر (شهرستان گرمسار).
4-28 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی پرچ نگین (شهرستان گرمسار).
4-29 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی کابل سهند (شهرستان گرمسار).
4-30 تهیه مونوگرافی از شرکت تعاونی مسکن کارگران دانشگاه ایوانکی (شهرستان گرمسار).
5- جهت اطلاعات بیشتر پیرامون نمونه مونوگرافی ها، هزینه مونوگرافی و نمونه های خام مونوگرافی میتوانید به صفحه ترویج و تحقیقات تعاونی ها اداره کل به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
http://semnan.mcls.gov.ir/fa/tarvijtahqiqattaavon