" فراخوان حمایت از طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه تعاون"

اداره توسعه تعاونیهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان جهت حمایت از بخش تعاون در استان سمنان، محققان و اندیشمندان ارجمند واجد شرایط را برای انجام طرح تحقیقاتی و یا ارائه پایان نامه در زمینه های ذیل، دعوت به همکاری می نماید.

الف) حمایت از انجام طرح تحقیقاتی در حوزه تعاون:

محققان گرامی(دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا) که تمایل به انجام طرح تحقیقاتی در زمینه هر یک از عناوین ذیل را دارند، می توانند پروپوزال خویش را جهت طرح و تصویب در اتاق فکر حوزه تعاون این اداره کل حداکثر تا تاریخ 17/12/92 به اداره توسعه تعاونیهای این اداره کل ارائه نمایند. بدیهی است متقاضیان محترم ملزم به رعایت قوانین مرتبط با منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی می باشند و همچنین اداره توسعه تعاونیهای اداره کل نسبت به پذیرش یا رد پیشنهادات واصله مختار خواهد بود و در صورت پذیرش پروپوزال نسبت به عقد قرارداد مبادرت خواهد ورزید.

عناوین طرحهای تحقیقاتی مورد حمایت در حوزه تعاون:

1- ارائه مدلی برای همسو سازی استراتژیهای کسب و کار و استراتژیهای تکنولوژی در تعاونیهای تولیدی(گروه کالایی ...) استان سمنان(طرح تحقیقاتی).

2- بررسی و تبیین مدل بومی عوامل موثر بر فرآیند کارآفرینی مستقل(شرکتی) در سطح تعاونیهای شهرستان سمنان(طرح تحقیقاتی).

3- شناسایی خلاء های قانونی در قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون(طرح تحقیقاتی).

4- بررسی میزان تمایل افراد جویای کار به انجام فعالیتهای تعاونی و عوامل تاثیرگذار بر آن(طرح تحقیقاتی).

5- ارائه مدل مناسب برای حضور شرکتهای تعاونی نوع جدید در بازار بورس(طرح تحقیقاتی).

6- بررسی و ارائه راهکارهای فعال نمودن شرکت های تعاونی غیر فعال در سطح شهرستان/ استان سمنان(طرح تحقیقاتی).

7- امکان سنجی تشکیل تعاونیهای بازاریابی در استان سمنان(طرح تحقیقاتی).

8- تببین نقش و جایگاه تعاون و اتاقهای تعاون در قوانین و ارائه راهکارهای ارتقاء آن(طرح تحقیقاتی).ب) حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه تعاون:

همچنین دانشجویان گرامی در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکترا نیز می توانند در صورت تمایل از عناوین ذیل برای حمایت از پایان نامه خویش استفاده نمایند. در این راستا دانشجویان گرامی می توانند با ارسال پروپوزال خویش به اداره توسعه تعاونیهای اداره کل تا تاریخ 17/12/92 تقاضای حمایت از پایان نامه خویش را مطرح نمایند. بدیهی است اداره توسعه تعاونیها پس از بررسی پیشنهادات واصله بر اساس قوانین موجود در صورت پذیرش پیشنهاد متقاضیان محترم نسبت به عقد قرارداد طبق قوانین، مبادرت خواهد ورزید.

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای مورد حمایت در حوزه تعاون:

1- مطالعه راههای مدیریتی مقابله با تغییرات قیمتی مواد اولیه در تعاونیهای تولیدی استان سمنان(پایان نامه).

2- آسیب شناسی تعاونی های استان سمنان با تاکید بر تکنیک SWOT و AFHP (پایان نامه).

3- شناسایی عوامل موثر بر آمیخته بازاریابی در تعاونیهای تولیدی (گروه کالایی ...) استان سمنان(پایان نامه).

4- بررسی وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری در تعاونیهای تامین نیاز مصرف کنندگان استان سمنان(پایان نامه).

5- بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات کالاها و خدمات شرکتهای تعاونی استان سمنان(پایان نامه).

6- بررسی وضعیت اشتغالزایی تعاونیهای استان سمنان و تحلیل مولفه های موثر بر افزایش اشتغالزایی آنها(پایان نامه).

7- شناسایی و اولویت بندی روشهای تامین منابع مالی در تعاونیهای تولیدی(گروه کالایی ...) استان سمنان(پایان نامه).

8- بررسی تاثیر توانمندسازی نیروی انسانی بر بهبود عملکرد تعاونیهای تولیدی(گروه کالایی ...) استان سمنان(پایان نامه).

9- مطالعه نقش مدیریت کارآفرینانه و شناسایی شاخصهای موفقیت کارآفرینی در توسعه تعاونیهای استان سمنان(پایان نامه).

10- رتبه بندی کارآفرینان موفق در شرکتهای تعاونی دانش بنیان با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی استان سمنان) (پایان نامه).

11- شناسایی فرصتهای بخش کشاورزی برای تعاونیهای استان سمنان(پایان نامه).

12- شناسایی فرصتهای بخش صنعت برای تعاونیهای استان سمنان (پایان نامه).

13- شناسایی فرصتهای بخش معدن برای تعاونیهای استان سمنان(پایان نامه).

14- شناسایی فرصتهای بخش گردشگری برای تعاونیهای استان سمنان(پایان نامه).

15- شناسایی فرصتهای بخش خدمات برای تعاونیهای استان سمنان(پایان نامه).

16- بررسی و شناسایی عوامل موثر در ارتقاء مشارکت اعضاء در تعاونیهای استان سمنان(پایان نامه).

17- مطالعه تطبیقی عملکرد شرکتهای تعاونی مصرف با صنف توزیعی بخش خصوصی در استان سمنان(پایان نامه).

18- نقش تجارت الکترونیک در توسعه تعاونیهای صنایع دستی و فرش دستباف استان سمنان(پایان نامه).

19- مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات تعاون در ایران و مالزی(پایان نامه).

20 - مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات تعاون در ایران و هند(پایان نامه).

21- بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک توسعه تعاون و عوامل مرتبط با آن(پایان نامه)

22- ارائه راهکارهای نوین جهت ایجاد رویکردهای نو در توانمندسازی شاغلین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان(پایان نامه).

23- بررسی رضایت شغلی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان(پایان نامه).

24- سنجش میزان رضایت مندی اعضای تعاونیهای تامین نیاز مصرف کنندگان استان سمنان(پایان نامه).

25- سنجش میزان رضایت مندی اعضای تعاونیهای تامین نیاز تولید کنندگان(پایان نامه).

26- شناسایی ظرفیتهای اشتغال جدید بر اساس روندهای علمی و فناوری در تعاونیهای شهرستان سمنان(پایان نامه).

27- شناسایی مشاغل مرتبط با بانوان در تعاونیهای استان سمنان(پایان نامه).

28- بررسی زمینه های تشکیل تعاونی در روستاهای استان سمنان(پایان نامه).

29- شناخت موانع و مشکلات مدیریتی شرکت های تعاونی تولیدی و توزیعی در سطح شهرستان/ استان(پایان نامه).

30- مطالعه تطبیقی مصوبات تسهیلات مالی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سمنان در بخش تعاونی و بخش خصوصی به تفکیک بخش های اقتصادی در سطح شهرستان/ استان(پایان نامه).

31- مطالعه تطبیقی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت شرکت های تعاونی و شرکت های خصوصی با تاکید بر شاخص های اقتصادی در سطح استان سمنان(پایان نامه).

32- بررسی راهکارهای ترویج فرهنگ تعاون در سطح استان سمنان(پایان نامه).

33- شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت های تعاونی مسکن مهر در سطح شهرستان/ استان سمنان(پایان نامه).

34- نیازسنجی شرکتهای تعاونی استان سمنان در زمینه های آموزشی(پایان نامه).

35- بررسی نقش و ظرفیت صنعت گردشگری استان سمنان در توسعه تعاون(پایان نامه).

36- بررسی نقش و ظرفیت فعالیتهای فرهنگی ورزشی و تفریحی استان سمنان در توسعه تعاون(پایان نامه).

37- امکان سنجی تشکیل تعاونیهای نوع جدید در شهرستانهای استان سمنان(پایان نامه).

جهت اطلاعات بیشتر در زمینه قوانین و مقررات میتوانید به صفحه ترویج و تحقیقات تعاونیهای این اداره کل مراجعه فرمایید.