وظایف اداره روابط کار

اداره روابط کار

جدول مصوبات شورای عالی کار در زمینه مزد و مزایای کارگران مشمول قانون کار

    از سال 1378 تا سال 1396                   
از سال 1358 تا سال 1377

 

آخرین وضعیت اعتبار شرکتهای خدماتی دارای گواهینامه تائید صلاحیت

آدرس انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی در سطح استان

سمنان:

بلوار استقلال روبروی مدرسه شاهد طبقه همکف شرکت خدماتی طوفان شماره تماس 02333445867

 

شاهرود:

خ 22 بهمن اول خرقانی مجتمع رضا واحد 108 کد پستی:3614654996   تلفن:02332237681

 

دامغان:

خ ش بهشتی جنب بانک ملی کد پستی 3671677354   تلفن: 02335234695