وظایف اداره روابط کار

اداره روابط کار

جدول مصوبات شورای عالی کار در زمینه مزد و مزایای کارگران مشمول قانون کار

    از سال 1378 تا سال 1396                   
از سال 1358 تا سال 1377

 

آدرس انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی در سطح استان

سمنان:

بلوار استقلال روبروی مدرسه شاهد طبقه همکف شرکت خدماتی طوفان شماره تماس 02333445867

 

شاهرود:

خ 22 بهمن اول خرقانی مجتمع رضا واحد 108 کد پستی:3614654996   تلفن:02332237681

 

دامغان:

خ ش بهشتی جنب بانک ملی کد پستی 3671677354   تلفن: 02335234695