صفحه نخست » معاونت ها » معاونت روابط کار » اداره بازرسی کار » تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی

آخرین وضعیت اعتبار شرکتهای خدماتی دارای گواهینامه تائید صلاحیت

سامانه اینترنتی اخذ گواهینامه تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی

آدرس انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی در سطح استان

سمنان:

بلوار استقلال روبروی مدرسه شاهد طبقه همکف شرکت خدماتی طوفان شماره تماس 02333445867

 

شاهرود:

خ 22 بهمن اول خرقانی مجتمع رضا واحد 108 کد پستی:3614654996   تلفن:02332237681

 

دامغان:

خ ش بهشتی جنب بانک ملی کد پستی 3671677354   تلفن: 02335234695