آخرین وضعیت اعتبار شرکتهای خدماتی دارای گواهینامه تائید صلاحیت

سامانه اینترنتی اخذ گواهینامه تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی

آدرس انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی در سطح استان

سمنان:

بلوار استقلال روبروی مدرسه شاهد طبقه همکف شرکت خدماتی طوفان شماره تماس 02333445867

 

شاهرود:

خ 22 بهمن اول خرقانی مجتمع رضا واحد 108 کد پستی:3614654996   تلفن:02332237681

 

دامغان:

خ ش بهشتی جنب بانک ملی کد پستی 3671677354   تلفن: 02335234695