باسمه تعالی

هفته جهانی کارآفرینی چیست؟

همه ساله، 17تا 23 نوامبر در سراسر جهان، به عنوان هفته جهانی کارآفرینی گرامی داشته میشود و رویدادهای خاصی برگزار میشود.

در کشور عزیزمان ایران، 24 تا 30 آبان ماه ( هفته آخر آبان ماه ) را برای این مهم تعیین نموده اند.

در سال 1396 شمسی(2018 2017 میلادی)، دهمین سال هفته جهانی کارآفرینی در سراسر جهان با برگزاری مراسمها و رویدادهایی متنوع، گرامی داشته شد و البته سومین سالی است که در سطح کشور و نیز استان سمنان رویدادهایی در همین زمینه برگزار گردید.

هدف از تعیین هفته جهانی کارآفرینی، کمک به شهروندان برای ایده پردازی و نوآوری و تلاش برای تبدیل آن به یک کسب و کار می باشد و در این مسیر تاکید بر جلب مشارکت بخش خصوصی برای ترویج فرهنگ کارآفرینی می باشد.

در سال 1396 ، شبکه جهانی کارآفرینی که صفحه هفته جهانی کارآفرینی در وبگاه آن(به آدرس genglobal.org/gew) فعال است، در تبلیغات خویش بر ده سال گرامیداشت هفته جهانی کارآفرینی و مشارکت بیش از 170 کشور در برگزاری این مراسم و کمک به بیش از 50 میلیون نفر برای ایده پردازی و مشارکت در ایجاد یک اکوسیستم جهانی کارآفرینی تاکید نموده است.

 

 

بنر کارآفرینی جهانی

شکل 1. بنر تبلیغاتی وبگاه هفته جهانی کارآفرینی.

 

 

بنر استان

شکل 2. نمونه پوستر رویداد دانشگاه سمنان از اقدامات هفته جهانی کارآفرینی در سال 1396.