عملکرد اداره امور ورزشی

 

 اهم اقدامات اداره امور ورزشی کارگران سمنان

اهداف مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان سمنان:

الف- تعلیم و آموزش در یک یا چند رشته ورزشی زیر نظر مربیان مربوطه و تشکیل کلاسهای آموزشی در رشته های مختلف ورزشی.

‌ب-   تقویت قوای جسمی و فکری کارگران و جامعه هدف.

‌ج-     تربیت و آماده کردن ورزشکاران برای شرکت در مسابقات.

‌د-      ترویج و توسعه ورزش در کارگاهها و کارخانجات.

ھ- ایجاد علاقه و تشویق بین کارگران و کارفرمایان برای توسعه ورزش از طریق برگزاری مسابقات بین تیم های کارگری و باشگاهی و تبلیغ وسایل و امکانات.

و- برگزاری مراسم و جشنواره های فرهنگی، ورزشی و هنری به مناسبت های مختلف.

 

برنامه های اداره امور ورزشی :

۱- اجرای مسابقات انتخابی شهرستان و استان طبق رشته های ورزشی مندرج در تقویم مسابقات قهرمانی کارگران کشور به منظور تشکیل تیم منتخب و اعزام آن به مسابقات قهرمانی کشور.

۲- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد مصور ورزشی استان.

۳- اعزام تیم های منتخب کارگری استان به مسابقات قهرمانی کشور.

۴- بهره گیری از ظرفیت های بخش غیر دولتی در زمینه اعزام تیم های منتخب کارگری به مسابقات قهرمانی کشور.

۵- برگزاری کلاسهای آموزش داوری و مربیگری در رشته های ورزشی ویژه جامعه کارگری.

۶- بازرسی و نظارت بر امور ورزشی کارخانجات و مراکز صنعتی و کارگری.

۷ - برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها و رویدادهای ورزش همگانی در سطح استان.

۸- برگزاری مسابقات استانی ویژه جامعه مخاطب.

۹- معرفی خانواده ها جهت استفاده از استراحتگاه و زائرسرای کارگری(مجوعه های فرهنگی و تفریحی). 

10- برگزاری کلاس های ورزشی در رشته مختلف.

بدیهی است کارگران درصورت کسب رتبه در مسابقات ورزشی استان بر اساس تقویم ورزشی به مسابقات ورزشی کارگران کشور اعزام خواهند گردید.