صفحه نخست » فراخوان مجوز مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

باسمه تعالی

فراخوان جهت ارسال تقاضای اخذ مجوز مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، بدینوسیله از کلیه علاقمندان ذیصلاح و واجد شرایط دعوت می نماید تا در راستای اهداف توسعه کارآفرینی در استان سمنان، نسبت به ارسال تقاضای خویش طی فرآیند ذیل و تا تاریخ 25 آبان ماه سالجاری، اقدام نمایند.

الف- مطالعه دقیق دستورالعمل صدور مجوز و ساماندهی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی مندرج در آدرسهای اینترنتی

http://semnan.mcls.gov.ir/fa/home/ayinnameha/ent/low

یا http://semnan.mcls.gov.ir/icm_content/media/filepool3/2015/7/4920.pdf

ب- تهیه مدارک و مستندات مرتبط با شرایط عمومی شامل :

  1. تصویر کارت ملی و شناسنامه (کپی برابر اصل شده)

  2. تعهد کتبی مبنی بر التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور.

  3. عدم سوء پیشینه.

  4. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان(کپی برابر اصل شده).

  5. تعهد کتبی مبنی بر عدم شمول قانون عدم اشتغال در نهادها، شرکتها، موسسات و دستگاههای اجرایی دولتی(یا ارائه مستنداتی مبنی بر عضویت در هیات علمی یا استاد دانشگاه بودن و یا برگزیده شدن در یکی از جشنواره های کارآفرینی کشور).

  6. مستندات دال بر امکان تامین مکان متناسب با حوزه فعالیت و ارائه نشانی دقیق آن(مکان باید به تایید هیات فنی استان برسد و لذا قبل از هرگونه عقد قرارداد در این زمینه اخذ مجوز مرکز از هیات فنی الزامی می باشد و مسئولیتی از این جهت بر عهده اداره کل نمی باشد).

ج- تهیه مدارک و مستندات مرتبط با شرایط تخصصی شامل :

  1. ارائه مدرک دکترای تخصصی(کپی برابر اصل شده) با سه سال سابقه مفید اجرایی و تحقیقات کاربردی در زمینه مشاوره کارآفرینی و فعالیتهای ریسک پذیر یا مدرک کارشناسی ارشد (کپی برابر اصل شده) با 5 سال سابقه و یا مدرک کارشناسی(کپی برابر اصل شده) با سه سال سابقه مفید مرتبط توسط متقاضی حقیقی و یا مدیرعامل متقاضی حقوقی.

  2. ارائه حداقل مدرک کارشناسی ارشد(کپی برابر اصل شده) با 3 سال سابقه مشاوره کارآفرینی و یا مدرک کارشناسی (کپی برابر اصل شده) با 5 سال سابقه مفید برای حداقل دو نفر از اعضای کادر فنی و تخصصی مرکز

ج- تهیه طرح کسب و کار(طرح توجیهی یا business plan) در رابطه خود مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

د-  ارائه مدارک فوق به همراه تقاضانامه کتبی به صورت دسته بندی شده و به ترتیب فوق در زونکن مناسب به اداره شهرستانی که مکان پیش بینی شده برای فعالیت مرکز، در آن شهرستان قرار دارد.

توضیحات:

  • مجوز فعالیت، تنها در یک شهرستان، برای متقاضی صادر می گردد و امکان جابجایی مرکز فعالیت وجود ندارد. لذا خواهشمند است در انتخاب مکان فعالیت مورد تقاضا دقت کافی به عمل آید.

  • ارائه تقاضا هیچ گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نمی نماید و تا قبل از صدور مجوز، هرگونه فعالیتی در زمینه مورد تقاضا مورد تایید این اداره کل نمی باشد و لذا متقاضی باید از ایجاد هرگونه تعهدی از قبیل تاسیس شرکت جدید، جذب نیرو، تهیه مکان و موارد نظیر آن تا قبل از اخذ مجوز، اجتناب نماید و این اداره کل هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه برعهده نخواهد گرفت.