اطلاعات تماس

 

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهرود

 رسانه جدید  

جناب آقای حسین امیرحسینی

 

رسانه جدید

نشانی: خیابان حافظ جنوبی - مجتمع اداری 


تلفن:

32334414

فکس:

32335795

کد پستی:

3619748919