اطلاعات تماس

 

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهدیشهر

 رسانه جدید  

جناب آقای حمید مستخدمین حسینی

 

 رسانه جدید

نشانی: میدان امام رضا (ع) - روبروی دانشگاه آزاد - جنب مجموعه ورزشی کارگران  


تلفن:

33624200

فکس:

33624840

کد پستی:

ـــــــــــــــ