اطلاعات تماس

 

رئیس نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایوانکی

  


جناب آقای
احسان رجبی

 

رسانه جدید

نشانی: خیابان انقلاب - کوچه شهید متولی  


تلفن:

34520950

فکس:

34520951

کد پستی:

ــــــــــ