اطلاعات تماس

 

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آرادان

 باقر شاه حسینی

جناب آقای باقر شاه حسینی

آرادان

 

نشانی: خیابان شهید بهشتی 

تلفن:

34543621

فکس:

34543621

کد پستی:

ــــــــــ