ارتباط مستقیم با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان

ارتباط مستقیم با جناب آقای دکتر اسماعیل غنیان - مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان


ارتباط با ما

 سمنان، بلوار هفده شهریور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان

کد پستی: 88675-35188

 

 تلفن:12-33361909-023

 

دورنگار:33361875-023

 

تلفن گویا:33361945-023