بیانیه حفظ حریم خصوصی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان متعهد می گردد که حفظ حریم خصوصی کاربران خود را از اولویت های اصلی خود برشمرده و آن را تضمین می نماید و اطمینان می دهد هرگونه اطلاعاتی که در هنگام استفاده از پایگاه اطلاع رسانی دریافت می نماید تنها بر اساس اصول این بیانیه بکار خواهد برد. در هر حال تعهدات و مسئولیت‌های این اداره کل محدود به توانایی‌ها و امکانات آن بوده و در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از عملکرد این اداره کل نباشد، مسئولیت و یا تعهدی نخواهد داشت.


چه اطلاعاتی را گردآوری می‌کنیم؟

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان ممکن است اطلاعات ذیل را از شما درخواست نماید:

·          نام و مشخصات شغلی

·          اطلاعات تماس از جمله آدرس و آدرس نامه الکترونیک

·          اطلاعاتی برای پشتیبانی و نحوه‌ی اطلاع‌رسانی

·          اطلاعات مرتبط با نظرسنجی از مخاطبان


با اطلاعاتی که می‌گیریم چه می‌کنیم؟

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از اطلاعات جمع آوری شده برای شناخت نیازها و ارائه خدمات بهتر به شما استفاده می‌کند و به طور خاص از آن در راستای اهداف ذیل استفاده می نماید:

·          ایجاد بانک اطلاعاتی مخاطبان یا همکاران بالقوه

·          استفاده از اطلاعات برای بهبود خدمات یا نحوه‌ی ارائه‌ی آن‌ها

·          ارائه‌ی امکانات جدید، پیشنهادهای ویژه و یا دیگر اطلاعات

امنیت اطلاعات

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان متعهد است که امنیت اطلاعات شما را تضمین نماید و برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه‌های لازم استفاده نماید تا امنیت اطلاعاتی را که به صورت آنلاین گردآوری شده است، محفوظ بماند.

لینک به سایت‌های دیگر

سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان به سایت‌های دیگری لینک می باشد و لذا وقتی با این لینک‌ها از سایت این اداره کل خارج می‌شوید، توجه داشته باشید که دیگر کنترلی بر سایت های لینک شده نداریم.


کنترل اطلاعات شخصی شما

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان اطلاعات شخصی کاربران خود را به هیچ وجه در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد ، مگر اینکه از طرف مراجع قضایی حکمی در این خصوص ابلاغ شود.